Wykład otwarty prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

dr Andrzej Ignaciuk

Link do wykładu online (Webex)

Platforma szkoleniowa SENSIQUEST

dr Andrzej Ignaciuk

Studiuj kosmetologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie!

facebook

Wybierz interesujący Cię kierunek:

Studia magisterskie "Kosmetologia" na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (4 semestry)

Studia podyplomowe "Trychologia w Kosmetologii" na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2 semestry)

Studia podyplomowe "Kosmetologia Praktyczna" na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2 semestry)


trychologia, trichologia, trycholog, tricholog, studia, Uniwersytet Jagielloński, studia magisterskie, studia podyplomowe, kosmetologia praktyczna, Kraków

Studia podyplomowe "Trychologia w kosmetologii" na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Studia podyplomowe "Trychologia w kosmetologii" adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności z zakresu trychologii posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjata.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych w salonach kosmetycznych, aptekach i drogeriach (dermokonsultacja), uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej SPA i Wellness oraz działach rozwojowych firm kosmetycznych. Studia podyplomowe "Trychologia w kosmetologii" przygotowują ponadto do współpracy z lekarzem w gabinecie dermatologicznym lub medycyny estetycznej.

Studia podyplomowe "Trychologia w kosmetologii" skierowane są do osób, które chcą się nauczyć m.in.:

Więcej informacji na stronie: Studia podyplomowe "Trychologia w kosmetologii" lub pod nr tel. 12 6205830 (dr Danuta Plichta). Zapraszamy!

Nabór na studia odbywa się okresowo (dla większości kierunków od połowy maja) na stronie: Elektronicznego Systemu Rekrutacji UJ, bieżące informacje można uzyskać w Dziale Rekrutacji na Studia UJ, tel. +48 12 663 14 01, 663 14 08, 663 14 41, 663 14 81 (poniedziałek 10:00-16:00, wtorek-piątek 8:00-16:00), email: rekrutacja@uj.edu.pl

 


 

kosmetolog, kosmetologia, Uniwersytet Jagielloński, studia magisterskie, studia podyplomowe, kosmetologia praktyczna, Kraków

Studia podyplomowe "Kosmetologia Praktyczna" na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Studia podyplomowe "Kosmetologia Praktyczna" stwarzają uczestnikom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu kosmetologii. Kierunek łączy w sobie obszary kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych w salonach kosmetycznych i gabinetach medycyny estetycznej, aptekach i drogeriach (dermokonsultacja), uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej SPA i Wellness oraz działach rozwojowych firm kosmetycznych.

Studia podyplomowe mogą podjąć wszyscy zainteresowani zdobyciem umiejętności z zakresu kosmetologii posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjata.

Po odbyciu studiów "Kosmetologia praktyczna" absolwenci kierunków:

mogą ubiegać się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym na kierunku "Kosmetologia" na Wydziale Farmaceutycznym UJ na takich samych zasadach jak posiadacze dyplomu licencjata kosmetologii, natomiast absolwenci kierunków:

mogą ubiegać się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie w trybie niestacjonarnym na kierunku "Kosmetologia" na Wydziale Farmaceutycznym UJ na takich samych zasadach jak posiadacze dyplomu licencjata kosmetologii.

Po ukończeniu studiów podyplomowych "Kosmetologia praktyczna" absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu:

Więcej informacji na stronie: Studia podyplomowe "Kosmetologia Praktyczna" lub pod nr tel. 12 6205830 (dr Danuta Plichta). Zapraszamy!

Nabór na studia odbywa się okresowo (dla większości kierunków od połowy maja) na stronie: Elektronicznego Systemu Rekrutacji UJ, bieżące informacje można uzyskać w Dziale Rekrutacji na Studia UJ, tel. +48 12 663 14 01, 663 14 08, 663 14 41, 663 14 81 (poniedziałek 10:00-16:00, wtorek-piątek 8:00-16:00), email: rekrutacja@uj.edu.pl

 


 

kosmetolog, kosmetologia, Uniwersytet Jagielloński, studia magisterskie, studia podyplomowe, kosmetologia praktyczna, Kraków

Studia magisterskie "Kosmetologia" na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Kosmetologia jest kierunkiem prowadzonym przez Wydział Farmaceutyczny UJ CM jako studia uzupełniające magisterskie od 2010 roku. Kierunek łączy w sobie obszary kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (4 semestry) i niestacjonarnym (4 semestry).

Program studiów tworzą przedmioty z grupy treści podstawowych i kierunkowych. Grupa treści podstawowych obejmuje kształcenie w zakresie alergologii, endokrynologii, onkologii skóry, toksykologii kosmetyku. Grupę treści kierunkowych tworzą podstawy chirurgii pourazowej i plastycznej, medycyna estetyczna, kosmetologia lecznicza, rehabilitacja, sensoryka i środki zapachowe, surowce kosmetyczne, przemysłowa technologia kosmetyku, receptura preparatów kosmetycznych, prawo i ekonomia. Ponadto program zakłada obowiązkowe kształcenie w zakresie fizykochemicznych metod badania kosmetyków, badań innowacyjnych kosmetyków, biotechnologii, substancji leczniczych, mikologii i parazytologii, fizjologii i patofizjologii skóry, fitokosmetyki, promocji zdrowia, chorób cywilizacyjnych oraz języka angielskiego. W ofercie dydaktycznej znajdują się również przedmioty fakultatywne, których zasadniczym celem jest uzupełnianie i wzbogacanie treści programowych.

Absolwent powinien posiadać zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o zdrowiu, biologicznych i społecznych oraz zaawansowaną wiedzę szczegółową o kosmetykach i substancjach używanych do wytwarzania kosmetyków, technologii produktów kosmetycznych, metabolizmie i skutkach działania kosmetyków oraz o prawidłowym ich stosowaniu; wykazywać znajomość metod i technik badań surowców i preparatów kosmetycznych i leczniczych pod względem chemicznym i toksykologicznym w celu oceny ich jakości.

Absolwent powinien być przygotowany do: planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem; wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; odczytania składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania; ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo i w zakresie zleconych zabiegów.

Absolwent powinien być przygotowany do współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków, współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołami kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Powinien być przygotowany do systematycznego doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia poziomu wiedzy.

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się promocją zdrowia i urody np. Centrach Odnowy Biologicznej, Salonach SPA, gabinetach kosmetycznych, a także w zakresie przemysłu kosmetycznego oraz analitycznych laboratoriach jednostek badawczych i przemysłowych.

Więcej informacji na stronie: Kierunek "Kosmetologia" lub pod nr tel. 12 6205830 (dr Danuta Plichta). Zapraszamy!

Nabór na studia odbywa się okresowo (dla większości kierunków od połowy maja) na stronie: Elektronicznego Systemu Rekrutacji UJ, bieżące informacje można uzyskać w Dziale Rekrutacji na Studia UJ, tel. +48 12 663 14 01, 663 14 08, 663 14 41, 663 14 81 (poniedziałek 10:00-16:00, wtorek-piątek 8:00-16:00), email: rekrutacja@uj.edu.pl


Document created: 10 April 2015, last updated: 10 March 2021.